با عشق در سایه سار بهشت

بنام خداوند رنگین کمون خداوند مهربون

سلام دوستان گلم خوبین خوشین میدونم خیلی بدقولی می کنم ولی مشکلات دیگه چه میشد کردو 

بعد از نه روز فرا رسیدن بهار 89 رو به همتون تبریک میگم امیدوارم سالی توأم با موفقیت کنار خانواده و کسایی که دوسشون دارین و دوستون دارن داشته باشین. 

چیزی برای نوشتن ندارم. 

فقط بببببییییییییی ووووووفففففففففا نباشین.((نکته این است)) 

موفق باشین. 

ف-ن 

دوستون دارم خیلی زیاد-دلم شادیتونو میخاد