X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

با عشق در سایه سار بهشت

صبح همطون به خیر دوستان خوبم امیدوارم که از مطالبی که می نویسم پند بگیرید.خواهش می کنم که با دقت بخونید.

باور داشته باشید که توی خیلی از مراحل زندگی بدردتون می خوره.

واکنش افراد به بی صبری دیگران

وقتی شما درمورد خود و سرعت رشدتان بی صبر و ناشکیبا باشید، دیگران ممکن است...:

- پیشرفت کنونیتان را برایتان یادآور شوند.

- تلاش کنند تا توجه بیشتر شما را به دستاوردهای مثبتتان جلب کنند.

- به شما کمک کنند تا اهدافتان را با واقعگرایی بیشتر تنظیم کنید.

- به شما یادآور شوند که شما هم انسان هستید و مثل بقیه ی انسانها می توانید اشتباه کنید و شکست بخورید.

- از اینکه اینقدر به خودتان سخت می گیرید عصبانی شوند.

- چون همیشه آنها را پس می زنید، از تلاش برای حمایت و کمک به شما دلسرد شوند.

- از منفی بافی و ناامیدی شما گیج شوند چون خودشان از پیشرفتی که تاکنون داشته اید  دلگرم شده اند.

- از شما رو برگردانند چون منفی بافی و ناامیدی شما، در روند رشد فردی انها تاثیر منفی میگذارد.

وقتی شما درمورد دیگران و سرعت رشد و پیشرفتشان ناشکیبا باشید، آنها ممکن است...:

- به شما یادآور شوند که پیشرفت هایی انجام داده اند و سعیشان را میکنند.

- روی قدم های مثبتی که در راه تغییر و تحول برداشته اند متمرکز می شوند.

- اهداف کوتاه مدت و واقعگرایانه ی خود را که در راه رسیدن به اهداف بزرگ خود برای رشد و ترقی به شما نشان خواهند داد.

- به شما یادآور شوند که آنها هم انسان هستند و می توانند مثل همه ی انسانهای دیگر مرتکب خطا و شکست شوند.

- از اینکه اینقدر به آنها سخت می گیرید از دستتان عصبانی شده و دست از تلاش برمی دارند.

- به خاطر عدم حمایت و کمک شما، دلسرد و ناامید می شوند.

- شما را به خاطر منفی بافی ها، سختگیری ها و عیب و ایرادهایی که از آنها میگیرید و با اینکارها جرات و جسارت برخورد با مشکلات را از انها سلب می کنید، پس می زنند.  

- به خاطر کمک نکردن، حمایت نکردن، درک نکردن، و احترام نگذاشتن به شدت با ما برخورد خواهند کرد.

دوستان عزیز همه شما رو به خداوند منان می سپارم.

یا حق